CE-merkintä takaa että tuote vastaa vaatimuksia.
28.5.2013